Acht dagen geleden had ik het op deze plek
over de kleine oorlogjes die op sociale media werden uitgevochten over een
kerstmarkt die tot wintermarkt werd omgedoopt en over de kritiek van
centrumlinkse partijen op een overheidscampagne pro biefstuk-friet. De
discussies gingen niet over zaken die er écht toe doen, zoals armoede,
daklozen, de vele doden in Jemen, klimaatopwarming, een begroting die lek
blijft. ‘Prioriteiten’, had ik er als titel boven gezet. Ik doe dat vandaag
opnieuw. Want weer ging het een hele week over randfenomenen.

De staatssecretaris die vorige week al de toon
zette, deed dat opnieuw. Deze keer hekelde hij een Sinterklaas zonder kruis op
zijn mijter. Was hij even uit het oog verloren dat de Sint die elk jaar in
Antwerpen aanmeert bij een bevriende burgemeester-partijvoorzitter, ook geen traditionele
mijter draagt en dat al vele jaren lang, zonder dat die
burgemeester-partijvoorzitter zich daar tot nog toe openlijk tegen verzette. Uiteraard
moest er dan ook weer over zwarte- en roetpieten gejeremieerd worden. #tothierennietverder
en #wegmetons kwamen nogmaals voorbij waaien. Wat is er mis met dat goede oude
‘kaakslag’, vraag ik me dan eventjes cynisch af. Je kan natuurlijk geen boerkini’s
blíjven verzinnen om de aandacht proberen af te leiden van de essentie.

***

De burgemeester-voorzitter mocht ook zijn
zegje doen. Wat hij over armoede, de genocide in Jemen of de kaduke begroting
dacht, kwamen we niet te weten. Neen, hij ergerde zich aan het weggommen van
Apu uit The Simpsons, zijn
lievelingsserie. Een karikaturaal personage dat als racistisch en stereotiep bestempeld
wordt. Door de ‘politiek correcten’, dat spreekt voor zich. Nu valt er heus wel
iets kritisch te zeggen over de nogal bange beslissing van opdrachtgevende
zender Fox om de Indiër met het lachwekkende accent uit de serie te laten schrijven
(The Simpsons steekt vol karikaturen),
maar is dit echt een prioriteit voor een leidinggevende politieke figuur in Antwerpen,
Vlaanderen en België? Moet hij geen nieuwe bestuursploeg samenstellen? De
begroting op orde krijgen? Ervoor zorgen dat er nog een beleid is, de komende
zes maanden? Verkiezingen voorbereiden? Of hoort dit al bij de campagne, een
opstapje naar een half jaar durende strijd tegen de poco’s? Ik vraag het me af.

***

Zelzate, daar gaat het sinds gisterochtend ook
over, want daar heeft de lokale sp.a het aangedurfd om een coalitie op te
zetten met de PVDA. Nu pater Werenfried van Straaten er niet meer is, moeten er
blijkbaar anderen opstaan tegen het goddeloze communisme. Het is zeker waar,
dat communisme heeft de landen waarin het de bovenhand kreeg weinig meer dan
kommer, kwel, dictatuur, goelags en het systematisch uitmoorden van politieke
tegenstanders opgeleverd. Maar je kan ook veel negatiefs zeggen over
kapitalisme en nationalisme. De tijd dat Amada, de voorloper van PVDA,
hardnekkig de uitwassen van Stalin, Mao en Pol Pot verdedigde, ligt achter ons
en je moet al van heel slechte wil zijn om het beleid in Venezuela op dezelfde
lijn te plaatsen als die moordzuchtige regimes.

Waar is het ‘cordon sanitaire’ voor
extreemlinks, werd er geroepen, terwijl dat cordon — je kan voor of tegen zijn
— werd ingevoerd om racisme en raciale discriminatie aan te pakken, domeinen
waarop de PVDA niet actief is. Vlaams Belang heeft nooit het racistische
70-puntenplan afgewezen, terwijl PVDA wel (voorzichtigjes) afstand nam van Pol
en andere Potentaten. Beoordeel beide partijen dus op hun programma en de taal
die hun leiders spreken, en neem dan een standpunt in. Verschilt Vlaams Belang
wezenlijk van het voor racisme veroordeelde Vlaams Blok? Is de PVDA nog altijd
de partij die mee heult met verre, verderfelijke regimes?

***

De Vlaamse Jeugdraad, daar werd ook stevig over
gebakkeleid. De vier opzijgeschoven leden van Schild & Vrienden werden
vervangen door hun opvolgers: stuk voor stuk mensen met een kleurtje. “Zijn
dat Vlamingen?” weerklonk uit kelen die zich doorgaans schor roepen om een
onafhankelijk Vlaanderen een stapje dichterbij te brengen. En het was niet eens
een statement van de Jeugdraad, want die jongelui waren gewoon net niet
verkozen in de eerste stemronde. Trouwens, die vraag stelde niemand zich: hoe
kan het dat een stel fundamentalistische, tot een racistisch groupuscule
behorende kerels destijds de voorkeur kregen op redelijke jongeren met een
andere origine? Toch een beetje racisme onder de kiezers-studenten, of mag dat
niet meer opgemerkt worden dezer dagen?

***

O ja, ik mag de politieke benoemingen absoluut
niet vergeten. De Open Vld claimt de gouverneursstoel in Oost-Vlaanderen, de
CD&V een zitje in het directiecomité van de Nationale Bank. Carina Van
Cauter trok al haar conclusies, Steven Vanackere niet. Misschien moet je haar
wel in de Nationale Bank loodsen en hem tot Oost-Vlaams gouverneur benoemen. (Geef
hem een tijdelijk adres in Gent en haar een financiële opleiding en het is
opgelost.)

Die Nieuwe Politieke Cultuur, hoe zat het daar
ook weer mee? Dood en begraven, zeker?

Jan Mulder zei in Humo dan weer dat hij al vijftig jaar weet heeft van gesjoemel in
het voetbal. De vraag die de interviewer niet stelde: waarom zei je dit vijftig
jaar geleden dan niet, beste Jan?

Onze nieuwe minister van Defensie, Sander
Loones, die morgen Steven Vandeput vervangt, werd dan weer het
collaboratieverleden van zijn voorvaderen aangewreven. Suggestie voor de criticasters:
beoordeel de 39-jarige Loones — geboren vierendertig jaar na de Tweede Wereldoorlog
— op zijn woorden en daden, niet op wat zijn familieleden meer dan zeventig
jaar geleden hebben uitgevreten. Dat geldt ook in de andere richting. Beoordeel
de kinderen van Syriëstrijders niet op wat hun ouders hebben uitgericht.

***

Jemen.

Armoede.

Daklozen.

Begroting op orde.

Klimaatopwarming.

Er zijn echt wel andere prioriteiten. Welke
onzin staat ons de komende week te wachten?