“Graag gedaan!”. De kans is groot dat het de meest
gebruikte frase op radio en televisie is. Op het einde van elk interview, van
het meest bitse tot het meest onderdanige, zegt de interviewer (m/v)
vriendelijk “Dankuwel voor dit gesprek” tegen zijn interviewee en die
repliceert in 99,9% van de gevallen even welgemeend: “Graag gedaan!”

Taalarmoede, beste programmamakers en
praatgasten! Doe daar iets aan. Wissel al eens af. Berg die “Graag
gedaan!” op en gebruik eens een andere formulering. “Tot uw
dienst”, bijvoorbeeld, wat is daar mis mee? “Tot genoegen”, tja,
dan belanden we al snel in oud-Vlaams en wie wil daar nu mee geassocieerd
worden, dus liever niet. “Met plezier”, ja, dat kan dan weer wel. “Geen
dank”, ook niets mis mee.

Maar waarom niet nog origineler uit de hoek
komen op het einde van een vraaggesprek? Hier volgen een aantal concrete tips.

***

“Is ’t al gedaan?”

“Goh, ik dacht dat gij een kritische
interviewer waart, maar dat viel nogal tegen.”

“Haal die grijns nu maar van uw gezicht,
meneer Pauwels!”

“Ge moogt gerust weten dat het dik tegen
mijn goesting was!”

“En uw naam was Cornelis? Ha, Ornelis,
salut en de kost hé!”

“Hoeveel moet ik u?”

“En u was geslaagd voor het
journalistenexamen, meneer Schols?”

“Allee, dan ga ik nu iets interessants
doen.”

“Eindelijk, nu kan ik mijn kleren
aantrekken, want dat begon hier fris te worden.”

“Komaan, Wauters, één vraagje nog!”

“Op tv lijkt die studio veel groter.”

“Wanneer gaat ge met pensioen, meneer
Verstraeten, want gij zijt al lang bezig hé. Ik bedoel daar niks mee, hoor.”

“Goed gedaan, jongen!”

“En u gaat dit tot uw 67ste volhouden,
ja?”

“Hoe laat is het, want mijn horloge is
stilgevallen van al dat geleuter?”

“Jullie hebben mijn bankrekeningnummer
toch hé?”

“Amai, nu snap ik waarom z’u De Cobra
noemen, madame Cools!”

“Is dat alles dat er is?”

“‘Van harte bedankt’? Eerst mij aan de
tafel spijkeren en dan ‘Van harte bedankt’ zeggen? Je meent het niet, Verstraete!”

“Wat zei u?”

“Wat denk je, gaan we samen nog iets
drinken, mevrouw Beck?”

***

Tot daar, beste studio- en praatgasten, enkele bruikbare tips om het leven van de kijkers en luisteraars taalkundig te verrijken. Ik
reken op u. (Graag gedaan!)