Televisie, radio, kranten, weekbladen, websites: ze slaan
ons al weken aan een stuk om de oren met politieke interviews, analyses,
duiding, voorspellingen en wat je verder al niet kan zeggen of schrijven over
onze vaderlandse politiek in de aanloop naar 25 mei.

Vooral in de audiovisuele media krijg je dan vaak
dovemansgesprekken die ergens beginnen en nergens eindigen, waar de ene na de
andere gemeenplaats de revue passeert (deze zinsnede is een gemeenplaats op
zich!) en opvalt hoe er wel veel woorden worden gebruikt maar de woordenschat
al bij al beperkt blijft.

Ik heb me op één domein geworpen, met name politici die er
zich over beklagen dat ze voortdurend onderbroken worden door hun tegenstander.
‘Mag ik even…?’ en ‘Ik heb u daarnet ook niet onderbroken’ keren altijd
opnieuw terug. Dat kan beter, dacht ik. Zo ontstond onderstaande jukebox van
reacties-op-maat voor ongeïnspireerde kandidaten, beginnend bij beleefd maar
kordaat (onder A) en eindigend in beledigend en meedogenloos (F). U kiest zelf
maar of u voor pakweg A2 of F5 gaat.

***

A1 Ik heb u daarnet ook niet onderbroken.

A2 Mag ik even uitspreken, ja?

A3 Meneer de moderator, zo heeft het geen zin om te
debatteren.

A4 G’hebt tijd genoeg gehad om te zeggen wat ge te zeggen
had!

A5 Subiet is ’t aan u, nu aan mij!

A6 Moderator, als dit zo blijft duren, stop ik ermee, hoor.

***

B1 Denkt ge nu echt dat de mensen op uw mening zitten te
wachten?

B2 Ja ja, héél interessant, maar mag ik nu mijn zin afmaken,
ja?

B3 Luisteren is ook uwe sterkste kant niet hé?

B4 Mijn moeder zei altijd dat het onbeleefd was om iemand te
onderbreken.

B5 Wie denkt ge wel dat ge zijt dat ge mij moogt storen in
mijn betoog?

B6 Uw spreektijd is op, nu is ’t aan mij!

***

C1 Is dat uw eigen mening of moet ge dat zeggen van uw
partij?

C2 Heimwee naar de jaren dertig, vriend?

C3 Gij zult dikwijls strafstudie hebben gekregen op school, zeker?

C4 Allez, laat me uitspreken, dan hebben de mensen eens
zinnige praat gehoord.

C5 Hoor ik u nog?!

C6 Boe! (Nu verschoot ge hé!)

***

D1 Er komt stoom uit uw oren, straks gaat ge nog fluiten
lijk ne waterketel.

D2 Gij ligt thuis onder de sloef, zeker?

D3 Precies veel look gegeten vanmiddag? Amai mijne frak!

D4 Zoudt ge niet eerst efkes nadenken voor dat g’onzin
uitkraamt?!

D5 U zegt altijd hetzelfde, er ligt u nog een mooie carrière
als echoput te wachten.

D6 Al eens gedacht aan het oprichten van een eenmanspartij?

***

E1 Gij stond ook niet op de eerste rij toen het verstand
werd uitgedeeld hé?

E2 Het aantal decibels dat u produceert is duidelijk veel
hoger dan uw IQ!

E3 Denk aan uw hart. A ja, dat hebt ge niet waarschijnlijk.

E4 In uw partij noemen ze u Comical Ali, zeker?

E5 Er hangt nog wat spinazie tussen uw tanden.

E6 Familie van Louis Tobback misschien?

***

F1 Och ja, elk circus heeft zijn clown. Allez, wat hebt ge te
zeggen, Pipo?

F2 Tandpasta kunt ge tegenwoordig overal kopen, wist ge dat?

F3 Heb ik ‘Stront’ geroepen?

F4 Moet gij niet terug naar uw instelling? Allee kom, de bus
staat al te wachten.

F5 Uw vrouw zei vannacht ook al dat ge uw mond nooit kunt
houden.

F6 NAAM OPPONENT (x 3), uw moeder is een hoer!