Strikt genomen heeft hij zelf niet gezegd dat er minder
Marokkanen moeten zijn, toen hij woensdagavond aan zijn aanhangers vroeg
‘Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen?’. Zo
slim is Geert Wilders wel. Los van die juridische bedenking heeft Wilders
uiteraard wel gepleit voor ‘minder Marokkanen’.

Zijn vraag heeft immers dezelfde retorische waarde als
‘Wollt ihr den totalen Krieg?’ van Joseph Goebbels in 1943, uit een toespraak
die vaak verkeerdelijk aan Hitler wordt toegeschreven. Nog vóór Wilders de
vraag stelde kende hij het antwoord al, omdat hij dat zelf de voorbije dagen,
weken en jaren al dan niet in bedekte termen aangegeven had. Geen enkele
aanwezige vereerder van de PVV-frontman zou het hebben aangedurfd om ‘meer’ te
roepen of zelfs nog maar om zedelijk te zwijgen.
Opgehitst als ze zijn door hun
Grote Leider brullen volgzame idioten altijd wat die leider wil horen. Zo gaat
dat nu eenmaal in autoritaire kringen. De gestrekte armen gaan allemaal in
dezelfde richting. En als die Grote Leider de roep van het volk vervolgens
beantwoordt met ‘Dan zullen we dat regelen!’, is hij op zijn minst medeplichtig
aan die racistische volksschreeuw. En, neen, vrije meningsuiting is dit absoluut niet,
want die is niet heilig, wegens ondergeschikt aan andere onderdelen van de
Grondwet, zoals het gelijkheidsbeginsel.

***

Laten we een kat een kat noemen: Wilders pleit voor deportatie van Marokkanen uit
Nederland. Klaar. Maar wie bedoelt hij dan precies? Mensen met de Marokkaanse
nationaliteit of mensen met een Nederlandse identiteitskaart (landgenoten, dus)? Eerste-, tweede- of derde
generatie-Maghrebijnen? Of álle Marokkanen, ook al zijn ze intussen volledig
ingeburgerd? Het is niet meteen duidelijk, maar net die onduidelijkheid is weer
zo typisch voor fascistoïde volksmenners. Door niet te specifiëren zeg je per
definitie ‘álle Marokkanen’, zoals de NSDAP-leiding destijds ‘álle joden’
bedoelde.

Het discours van de geföhnde clown, de politicus met het
meest homoseksuele kapsel van de Lage Landen, werd de dag nadien vlotjes
omarmd door Filip Dewinter en Anke Van dermeersch van Vlaams Belang,
respectievelijk lijsttrekkers voor de Kamer en het Vlaams Parlement voor de
partij die tien jaar geleden onder haar vorige benaming, Vlaams Blok, werd
veroordeeld wegens racisme en die haar kiezers blijft lokken met het intussen
22 jaar oude ’70 Puntenplan’. Dewinter hoopt zelfs dat het sujet-Wilders die
uitspraak zondag herhaalt, wanneer die eregast is op het verkiezingscongres van Vlaams
Belang in Antwerpen.

Het goede nieuws is dat er geen maskers worden opgezet.
Vlaams Belang is nog altijd Vlaams Blok, er werd in de loop van de jaren
hooguit een vernislaagje aangebracht. Door zo enthousiast mee op de Wilderskar
te springen weten we eens te meer waar dat clubje racisten voor staat. Ze
roepen niet voor het uitzetten van Marokkaanse criminelen, noch voor het
deporteren van Marokkaanse illegalen. Neen, er moeten gewoon ‘minder
Marokkanen’ zijn. Versta: elke Marokkaan is er één te veel. Dat cordon sanitaire was achteraf bekeken toch
niet zo’n slecht idee.

***

In Nederland werd Geert Wilders de jongste weken al eens
vergeleken met Adolf Hitler, waarna de kopman van de Partij voor de Vrijheid prompt
dreigde met een proces. Ook hier zou het best kunnen dat Dewinter & co
straks in één adem worden genoemd met die beruchte Oostenrijker met het allesbehalve
perfecte Arische uitzicht en het debiele snorretje. De vergelijking is
enigszins begrijpelijk, maar eigenlijk totaal onnodig. Je maakt de heren veel
belangrijker dan ze zijn, hun soortelijk gewicht wordt er veel te groot door.
Als Nederland en Vlaanderen zich, desnoods zelfs bij elkaar opgeteld, gaan
vergelijken met het grote Duitsland, dan is dat totaal misplaatst.

Wilders is dus niet de nieuwe Hitler, net zomin als dat
Dewinter dat is. Te veel eer. Het zijn gewoon twee extreemrechtse populistische politici die
op het sentiment van de bange blanke man spelen en daar in crisistijden nog
succes mee boeken ook. Ze weten dat hun kiezers niet op de eerste rij stonden
toen het verstand werd uitgedeeld; de meesten waren niet eens in de zaal
aanwezig. Domheid laat zich makkelijk verleiden door goedkope praatjes.

Ondertussen is Nederland quasi onbestuurbaar geworden en
lachen onze noorderburen niet langer met onze ingewikkelde politieke
constellatie. Nederland Gidsland bestaat al een tijdje niet meer, als gevolg
van het falen van de traditionele politieke families (die al lang geen antwoord
meer weten te formuleren op de reële problemen van de samenleving, waartoe
integratie behoort) en de opkomst van handige populisten als Pim Fortuyn en
Geert Wilders, die niets te verliezen hebben. De geloofwaardigheid van de Nederlandse politiek heeft woensdag
weer enkele breuken opgelopen. Je zou dus eerder van Nederland Gipsland mogen
spreken.

***

Ook ons land moet zich hoeden voor een verdere versnippering
van het politieke landschap. Maar op korte termijn moeten we er misschien toch
even over nadenken of we een openlijke racist en islamofoob als Geert Wilders
moeten toelaten op ons grondgebied. Er zijn grenzen aan gastvrijheid. Ik heb
het dan niet over Marokkanen of nieuwe Belgen, maar over iemand die onverdraagzaamheid
predikt en verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar opjut. Hallo, burgemeester? U heeft al verscheidene betogingen en bijeenkomsten om veiligheidsredenen verboden, wat nu?

Er zijn wel degelijk kutmarokkanen in de samenleving, maar
dat is een kleine minderheid, die we strenger zouden moeten aanpakken dan
vandaag gebeurt, dat klopt. Maar er is ook één nadrukkelijk aanwezige kutwilders,
die een in se tolerante samenleving compleet verziekt heeft.

Nederland, wat willen jullie: meer of minder Wilders? We
zouden het graag weten om in te kunnen schatten of we opnieuw die grensposten
moeten gaan bezetten. Vergeet niet: wij hebben ervaring met cordons. Dan zullen we dat regelen!