Smogalarm. Te veel fijn stof in de lucht, dus moesten alle
automobilisten twee dagen lang trager rijden. Gebodsborden werden manueel
omgedraaid, hier en daar was er zelfs een elektronische waarschuwing. Moderne
tijden! Negentig per uur was de maximumsnelheid op snelwegen. Dus… reed zowat
iedereen 100. Want zo hypocriet zijn we wel: we passen ons een beetje aan, maar
niet helemaal. Meer dan veertienduizend snoodaards houden er een boete aan
over. Ik vooral een ambetant gevoel. Eigenlijk heb ik meer respect voor
diegenen die consequent 120 of meer bleven rijden, dan voor de anderen die een
halve inspanning deden, inclusief mezelf.

(Ik had me voorgenomen
om me voor één keer te houden aan 90 woorden per uur, het zijn er 100 geworden.
Hier die boete!)