En als… we nu eens zouden beginnen om alle levende wezens en organismen op aarde te respecteren.

En als… we alle rassen nu eens als gelijkwaardig zouden
beschouwen.

En als… we inwoners van alle continenten nu eens dezelfde
vrijheden en rechten zouden gunnen.

En als… we nu eens zouden beseffen dat onze welvaart de havenots van deze wereld nieuwsgierig
maakt, wellicht zelfs afgunstig, en dat ze onze arrogante manier om onze o zo
sublieme levensstijl te propageren als uitnodigend beschouwen.

En als… we nu eens die 0,7% van de begroting die in
theorie voorzien is voor ontwikkelingshulp ook in werkelijkheid zouden
besteden, wat zeg ik: uitbreiden tot meer dan één procent, maar het geld wel
verdelen via betrouwbare NGO’s en niet rechtstreeks aan lokale regeringen
storten.

En als… we – gesteld dat we dat vorige realiseren – nu
eens strenger toekijken op dictatoriale regimes die de schaarse
ontwikkelingshulp gebruiken om zichzelf te verrijken, terwijl de bevolking verder lijdt.

En als… we die filières die worden opgezet door
mensenhandelaars en andere schurken nu eens zouden oprollen via daadkrachtige internationale
politionele samenwerking.

En als… we het hefboomprincipe nu eens zouden toepassen op
getalenteerde jongeren die hier komen studeren, zodat die achteraf hun kennis
in eigen land kunnen aanwenden om de lokale situatie te verbeteren.

En als… we nu eens uitgaan van het principe dat Europa
noch een fort, noch een hotel mag zijn, en dat we vluchtelingen en asiel- en
gelukzoekers niet mogen laten verkommeren, maar dat we ook solidariteit moeten
tonen met de landen die de pech hebben dat ze aan de buitenkant van het ‘fort’
gevestigd zijn, zoals Italië.

En als… we nu eens zouden reageren vóór er rampen en
tragedies gebeuren, zoals deze week bij Lampedusa.

En als… we nu eens beter zouden definiëren welke landen
gevaarlijk zijn voor de eigen burgers en voor hen tijdelijk soepeler regels
uitvaardigen en hanteren, in plaats van daar veel te lang over na te denken en te
talmen.

En als… we onze eerste-wereld-problemen nu eens sterk
zouden beginnen relativeren en oog hebben voor mensen die werkelijk afzien.

En als… we onze migratiepolitiek nu eens beter zouden
afstemmen op reële noden, en niet alleen theoretische, maar ondertussen ook oog
houden voor evenwichten in eigen land, zodat er geen onverantwoordelijke
toevloed van asielzoekers ontstaat.
En als… we nu eens een correcte prijs zouden betalen aan de lokale producenten, die we nu ongegeneerd uitbuiten.

En als… we nu eens tussen de lijnen zouden kunnen
luisteren naar wat wereldverbeteraar John Lennon bedoelde met ‘Imagine no
possessions / I wonder if you can/ No need for greed or hunger / A brotherhood
of man / Imagine all the people sharing all the world’.

En als… ik nu eens niet zo’n naïeve, idealistische kloot
zijn, maar ach, met cynisme komen we er toch ook niet, dus ja…

En als…